Management

OUR TEAMOUR TEAM

d
Karthikeyan
Karthikeyan - CEO
Paimpozhil
Paimpozhil - CTO

TEAM MANAGERS

Krishna kumar
Krishna kumar
Saravana kumar ms
Saravana kumar ms
Ilampirai nambi
Ilampirai nambi

TEAM LEADERS

Jothirajan
Jothirajan
Ragunath
Raghunath
Sabash pandi
Sabash pandi
Dhivya
Divya
Rama selvan
Rama selvan
Vinoth
Vinoth
Jothirajan
Suresh
Ragunath
Shunmuga Alagu Sundaram